go88 game bài đổi thưởng 2024 phiên bản mới nhất

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024

29/12/2023 18:28

(Pháp lý) - Ngày 29/12, tại Tp.Đà Nẵng, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023 và triển khai công tác Hội năm 2024.

1a-1703849137.png

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023 và triển khai công tác Hội năm 2024.

Tham dự hội nghị, về phía Hội Luật gia Việt Nam có ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; bà Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Về phía Tp.Đà Nẵng có ông Nguyễn Văn Quảng, Bí Thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng, cùng đại diện nhiều Sở, ban ngành.

Tham dự hội nghị còn có các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, lãnh đạo các Ban chuyên môn và Văn phòng Trung ương Hội; Thường trực Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, Chi hội trực thuộc Trung ương Hội, đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hội.

Tổ chức 13 đoàn công tác làm việc với các tỉnh, thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW

1-1703849158.png

Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, trong năm 2023, Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng; chính sách, go88 game bài đổi thưởng của nhà nước; tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác Hội Luật gia Việt Nam.

Đặc biệt là Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Điểm nhấn trong năm 2023, là Đảng đoàn đã tổ chức được 13 đoàn công tác làm việc với các tỉnh, thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến nay, có thể nói, hầu hết các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị quan trọng này.

Qua một năm nỗ lực hoạt động, các cấp hội và toàn thể hội viên Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Các mặt công tác chuyên môn như: Công tác tham gia xây dựng chính sách, go88 game bài đổi thưởng ; Công tác tư vấn go88 game bài đổi thưởng và trợ giúp pháp lý; công tác phổ biến, giáo dục go88 game bài đổi thưởng được các cấp hội quan tâm, đẩy mạnh và triển khai thực hiện tốt, kết quả cho thấy nhiều mặt hoạt động chuyên môn tăng hơn so với năm 2022.

Công tác tổ chức, cán bộ và hội viên đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên. Các mặt công tác khác cũng được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Qua đó, tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí của Hội Luật gia Việt Nam, một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của giới Luật gia trong đời sống xã hội của đất nước.

“Năm 2024 là năm cuối cùng, chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Hội Luật gia Việt Nam, là năm có tính chất quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội của chúng ta đã đề ra.

Do vậy, các cấp hội và Hội viên Hội Luật gia chúng ta phải cùng nhau phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát những nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể ngay từ đầu năm và thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra cho năm 2024”, ông Quyền nhấn mạnh.

2-1703849159.png

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Tp.Đà Nẵng chúc mừng và đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Tp.Đà Nẵng, chúc mừng và đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác tham gia xây dựng chính sách, go88 game bài đổi thưởng được đẩy mạnh, chất lượng ngày càng nâng cao.

Hội Luật gia Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học, tọa đàm, hội nghị góp ý kiến phản biện đối với dự thảo các văn bản quy phạm go88 game bài đổi thưởng ; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, go88 game bài đổi thưởng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đời sống xã hội.

Công tác tư vấn go88 game bài đổi thưởng , trợ giúp pháp lý tập trung hướng về cơ sở, quan tâm các đối tượng chính sách, người yếu thế trong xã hội. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục go88 game bài đổi thưởng , chú trọng các chính sách, go88 game bài đổi thưởng được dư luận xã hội quan tâm, tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, go88 game bài đổi thưởng của Nhà nước…

Cũng theo ông Quảng, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 21/12/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới nhằm phát huy vai trò của các cấp hội, hội viên Hội Luật gia tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị, pháp lý để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, go88 game bài đổi thưởng của Nhà nước.

Hội Luật gia Tp.Đà Nẵng đã chủ động, tích cực tham gia công tác xây dựng go88 game bài đổi thưởng , giám sát việc thi hành go88 game bài đổi thưởng , tham gia ý kiến đối với nhiều dự án, dự thảo luật quan trọng.

Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan chức năng của thành phố tổ chức tư vấn go88 game bài đổi thưởng và trợ giúp pháp lý miễn phí, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở. Cũng như, phối hợp tham mưu Thường trực Thành ủy tiếp công dân và xử lý nhiều đơn, thư phức tạp, vụ việc nổi cộm; qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức go88 game bài đổi thưởng của người dân, giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ông Quảng mong muốn Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục phối hợp với thành phố trong thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn go88 game bài đổi thưởng , trợ giúp pháp lý. Tham gia công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải ở cơ sở.

Đặc biệt, hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan của thành phố trong xử lý các vụ việc phức tạp có liên quan đến yếu tố pháp lý, các vụ khiếu kiện hành chính liên quan yếu tố nước ngoài…

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2024 do ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam trình bày, đã điểm lại những kết quả quan trọng mà các cấp Hội trên cả nước đạt được trong năm qua.

3-1703849159.png

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn cho biết, năm 2023 Hội đã đạt được nhiều thành tích.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn nêu, trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Đoàn, Ban Thường vụ, Ban Thường trực và từ yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương, đơn vị, các chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã xây dựng và ban hành nhiều công trình, kế hoạch hoạt động cụ thể.

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương quan điểm của Đảng, chính sách, go88 game bài đổi thưởng của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh.

Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”…

Vai trò, vị trí của Hội Luật gia các tỉnh, thành phố và các cấp hội ngày càng được khẳng định, tạo niềm tin đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Đa số Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, biên chế và giao nhiệm vụ của UBND các tỉnh, thành phố và các sở, ngành của địa phương.

Hệ thống tổ chức các cấp Hội Luật gia và số lượng hội viên ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính Trị được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm triển khai đồng bộ trong toàn bộ hệ thống.

Các mặt công tác chuyên môn như công tác tham gia xây dựng chính sách, go88 game bài đổi thưởng ; công tác tư vấn go88 game bài đổi thưởng và trợ giúp pháp lý’ công tác phổ biến, giáo dục go88 game bài đổi thưởng được các cấp hội quan tâm, đẩy mạnh và triển khai thực hiện tốt.

Số liệu cho thấy, một số mặt hoạt động tăng hơn so với năm 2022. Công tác tổ chức, cán bộ và hội viên đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên. Các mặt công tác khác cũng được triển khai đồng bộ và đạt kết quả nhất định.

Hội nghị đã nghe nhiều đại biểu đến từ Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương hội trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động tại các đơn vị, những thuận lợi, khó khăn và đưa ra những kiến nghị, đề xuất cần thực hiện trong thời gian tới, nhất là những nội dung liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của Hội.

4-1703849159.png

Ông Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam trình bày báo cáo Tổng kết công tác Thi đua – khen thưởng năm 2023 của Hội Luật gia Việt Nam.

Hội nghị cũng đã nghe ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam trình bày báo cáo Tổng kết công tác Thi đua – khen thưởng năm 2023 của Hội Luật gia Việt Nam.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ các cấp Hội cần tập trung thực hiện trong năm 2024 như: Trung ương Hội, các cấp hội luật gia trong cả nước cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, go88 game bài đổi thưởng của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác Hội Luật gia như Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính Trị, Quyết định 118-QĐ/TW… trên cơ sở chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 118-QĐ/ĐĐ ngày 10/3/3023 của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

6-1703849159.png

Đại diện các đơn vị trực  thuôc, trong đó có Tạp chí Pháp lý vinh dự nhận bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam.

Tập trung triển khai thực hiện Hướng dẫn số 188/HD-BCĐ của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Luật gia các tỉnh, thành phố, Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trung ương Hội tiếp tục triển khai nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách go88 game bài đổi thưởng theo chương trình của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành, trong đó tập trung vào một số văn bản Luật quan trọng để chuẩn bị ý kiến cho lãnh đạo Hội phát biểu tại các kỳ họp Quốc hội.

Các cấp hội địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách, go88 game bài đổi thưởng trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội và yêu cầu của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chủ động tổ chức tốt các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, góp ý kiến xây dựng chính sách, go88 game bài đổi thưởng theo chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội; Chương trình xây dựng văn bản quy phạm go88 game bài đổi thưởng của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và theo kế hoạch của Trung ương Hội đã đề ra cho năm 2024.

Tăng cường sự phối hợp giữa Ban nghiên cứu, xây dựng và phổ biến go88 game bài đổi thưởng với các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, các tỉnh, thành hội trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, góp ý kiến và tổng hợp ý kiến của các cấp hội và hội viên tham gia xây dựng chính sách go88 game bài đổi thưởng .

Trung ương Hội tiếp tục tham gia tích cực và hiệu quả vào các ban soạn thảo, tổ biên tập các dự án luật và các chương trình, đề án của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Trọng tài thương mại (sửa đổi).

 

5-1703849159.png

Nhiều đơn vị được Hội Luật gia Việt Nam tặng cờ thi đua.

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn luật và trợ giúp pháp lý; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở. Phát huy vai trò của các cấp hội trong hoạt động phổ biến, giáo dục go88 game bài đổi thưởng . Triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục go88 game bài đổi thưởng trong giai đoạn 2024-2030” khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trong khuôn khổ các chương trình mà Hội Luật gia Việt Nam đã ký kết với các Bộ, ban, ngành và các tổ chức khác, trong đó, tập trung vào các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư Pháp.

Năm 2024, tiến hành triển khai Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp”, thí điểm khảo sát ý kiến của người dân đối với hoạt động tư pháp và tiếp tục xây dựng Đề án “Tổng kết, đánh giá chế định bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới”…

Cũng tại hội nghị, ông Đàm Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Hội Luật gia Việt Nam đã công bố các quyết định khen thưởng. Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và công bố kết quả công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023.

Hội nghị đã nghe ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam phát động phong trào thi đua Hội Luật gia Việt Nam năm 2024, trong đó chú trọng đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Luật gia các cấp tiến tới địa hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955-4/4/2025); Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần IV.

PV
Bạn đang đọc bài viết "Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ ([email protected]).

Bạn đọc đặt go88 game bài đổi thưởng dài hạn vui lòng để lại thông tin